Kde se nacházíme

 

Adresa: Brněnská 1235, 665 01 Rosice

Mobil na prodejnu: +420 608 333 378
Telefon na prodejnu+420 546 410 621
GPS 49.184183N, 16.404585E
"; var layer0 = new SMap.Layer.Marker(); /* Vrstva pro značku */ mapaseznam.addLayer(layer0).enable(); var marker_position0 = SMap.Coords.fromWGS84(16.404585, 49.184181); var marker0 = new SMap.Marker(marker_position0, null, { url: 'images/google_maps/tgb-brno-obrazek_ikona.png', anchor: { left: 15.5, top: 38 }, //anchor: {left: 22, top: 55 }, title: 'TGB Brno' }); marker0.decorate(SMap.Marker.Feature.Card, c0); layer0.addMarker(marker0);